» Přehled zásahů SDH Svratouch 1896 - 2006

Výčet zásahů SDH Svratouch u požárů od založení sboru v roce 1896 do současnosti, které se podařilo dohledat v historických záznamech a kronikách. Bohužel některé informace jsou velmi kusé a mnohdy (tam kde je místo data otazník) se nepodařilo dohledat přesné datum události ...

Pro přehlednost jsou záznamy rozděleny do skupin po desetiletích

1896 - 1919 1920 - 1929 1930 - 1939 1940 - 1949 1950 - 1959
1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2006


2000 - 2009
2006
30.dubna - dozor při pálení čarodejnic ve Svratouchu

16.srpna - požár domku ve Svratce. Zásahu se účastnily obě výjezdové jednotky SDH Svratouch

2005
30.dubna - dozor při pálení čarodejnic ve Svratouchu

2004
25.června odpoledne - požár rodinného domu ing.Píny. Díky velmi rychlému zásahu SDH byl dřevěný domek jen minimálně poškozen. SDH obdržel od HZS pochvalu za velmi profesionálně provedený zásah

9.listopadu po půlnoci - požár dodávky Mercedes p.Jeřábka v chatové oblasti ve Svratouchu. Požár byl způsoben technickou závadou na vozidle. Škoda byla vyčíslena na 477tis. korun.

2003
(?) - požár nákladního vozu Š706 u p.Hubinky

2002
2.prosince - požár domku Drahošových ve Svratouchu (naproti DÍLA)

>> Nahoru <<

1990 - 1999

1999
6.února - požár rodinného domku p.Černého na Křižánkách (vznícení sazí v komíně)

8.dubna - požár chalupy p.Slavíčka čp.59 na křižánkách

(?) - požár obytné buňky "Na Chobotě" na Křižánkách

17.srpna - požár kůlny ve Svratce(bližší informace neznámé)

25.srpna - pořár domku B.Sádovského na Moravské Svratce

(?) - požár domu čp.87 ve Svratce

5.listopadu - požár domu rodiny Kopeckých v Herálci

1998
23.dubna - požár domku Radky Mošnerové ve Svratouchu, který vznikl v důsledku hry dětí se zápalkami na půdě

1996
15.listopdu - požár kotelny v domku Kučerových ve Svratouchu

1992
12.prosince v nočních hodinách - požár hospody naproti kulturnímu domu ve Svratouchu. Z důvodu velkého rozhoření a pozdního nahlášení požáru velká část oběktu zcela shořela. Tento požár byl jedním z největších v obci od založení Sboru.

1990
19.března - lesní požár (zasahovala jednotka DÍLO)

>> Nahoru <<

1980 - 1989

1988
8.května - lesní požár v Herálci
?? - požžár rodinného domku na Pasekách u Proseče

1987
2.února - požár u Jadrných čp.62 - samovznícení uhlí
5.června - požár rekreační chaty na Křižánkách (bližší informace neznámé)

1986
29.září - požár zemědělské usedlosti v Rychnově
11.října - požár stohu v JZD Krouna

1985
Díky obětavé preventivní činnosti sboru, nevznikl od roku 1966 v obci Svratouch žádný požár.

>> Nahoru <<

1970 - 1979

1973
Dochází ke sloučení organizace s požárním sborem kovodružstva DÍLO Svratouch

>> Nahoru <<

1960 - 1969

1966
27.června vznikl požár na Karlštejně v čp.6 od úderu bleskem

1965
15.září sbor zasahuje u pořáru ve Svratce a za velmi zdařilý zásah obrdžel děkovný dopis od MNV ve Svratce

1964
20.dubna vznikl požár v lese "na jelínku". K hašení se sjelo 6 sborů - zasahoval pouze místní sbor a jednotka DÍLO

1961
19.ledna vypukl požár ve skladišti cukrovaru ve Slatiňanech, kterého se zůčastnilo 9-ti členné družstvo

>> Nahoru <<

1950 - 1959

1956
15.března odpoledne požár od komína v bytě Vincence Hanuse čp.20
20.března požár u Františka Sádovského čp.34

1952-1956
Výstavba nové hasičské zbrojnice

1950
6.srpna se konal slavnost u příležitosti křtu motorové stříkačky. Dále bylo rozhodnuto o zakoupení dopravního vozidla, který byl zakoupen od sboru v Brně za 140000kčs. Sbor k nákupu věnoval 50000kčs

>> Nahoru <<

1940 - 1949

1949
5.ledna vypukl pořár vznícením výparů z laků a barev v lakovně klempířství Josefa Kyncla čp.124

1945
4.září požár ve Svratce (podrobnosti nejsou známy)

1940-1944
Ve válečných letech byla činnost veškerého českého hasičstva omezována činností říšských orgánů. Již tak oslabené jednotky zaznamenaly další ztráty vinou zatýkání a poprav.

1940
19.února vznikl požár v továrním podniku družstvo Klempia
6.prosince požár v domku Hynka Šilera na Cikánce


>> Nahoru <<

1930 - 1939

1938
v tomto roce odešlo na základě povolání záloh a posléze mobilizace celkem 11 členů bojovat do 2.světové války

1936
21.července vypukl požár u starosty sboru Antonína Duchečka čp.201. Pro nedostatek vody v obci budova lehla popelem

1935
13.června vypukl požár ve stodole obytného stavení Václava Švandy čp.139

1934
5.dubna požár u Mil.Pešla
19.dubna požár u Rudolfa Mládka ve strojnické dílně. Tento zachvátil i sousední stavení u Vodů čp.10, kterému shořel kryt. Mládkovo shořelo do základu.
Ze zápisu: K požáru se dostavil Sbor ze Svratky s motorovou stříkačkou, která vykonala při požáru velmi dobrou službu, neb k čerpání ručnímu dá se obecenstvo donucovati pouze pomocí četnictva...

1933
17.února vzpukl požár v domku Václava Marka čp.22, který zachvátil také stavení Terezie Sádovské čp.215
2.června požár v domku Františka Paila čp.56

1932
15.ledna zásah u požáru u Josefa Duchečka čp.134
15.února požár v dílně truhláře Václava Vinkláta
15.června zásah u požáru u Josefa Lehkého čp.182

1931
29.května vypikl požár při pečení chleba u Josefa Paseky

1930
4.dubna vypukl požár v domku čp.208 Jar. Soromky

>> Nahoru <<

1920 - 1929

1928
Sbor zasahoval u požárů a to v čp.235 Františka Halamky a ve Svratce u Jana Berounského

1927 - Rok ve znamení požárů:
27.ledna požár u Josefíny Otavové na Pasekách

27.března oheň u Leopolda Švandy na horním Svratouchu. Tento oheň se rozšířil i na domek Anny Otavové

21.května požár domku čp.170 u Venzarů. Požár se rozšířil i na dům Polanských

29.června požár ve Svratce (bližší informace neznámé)

25. července požár u vdovy Sádovské na horním Svratouchu, který zasáhl i dům čp.33 Františka Kučery

6.září velký požár ve Svratce, který zachvátil 3 domky současně a poté se rozšířil na dalších pět. Náš Sbor významnou měrou přispěl včasným příjezdem k uhašení požáru a napomohl tomu, aby neshořely celá Račana.

25.září byl založen požár v hospodářském stavení čp.58 patrícím Ant.Chaloupkovi - toho času bytem ve Svitavách. Nájemník domu Antoním Hloušek jen něco málo zachránil, takže téměř žebrákem se stal.

1926
18.července vypukl od komína požár v domku čp.175 Františka Moučky

1924
16.května úder blesku zapálil osamělé stavení Josefa Vaška. Sbor se účastnil v počtu 23 členů

1921
Sbor se v tomto roce účastnil u požárů u Ptáčků v Cikánce, v dubnu u Rudolfa Bureše a v červnu na poště ve Svratce

>> Nahoru <<

1896 - 1919

1919
v červenci vypukl požár v domku čp.118 Vincence Vaška následkem úderu blesku

1914 - 1918
V letech 1.světové války veškerá činnost sboru zanikla, protože z důvodu odchodu na bojiště zbylo ve sboru pouze 6 členů z 25.
Z války se navrátili pouze František Mládek a Antonín Kostelecký.

1913
4.černa požár domku čp.217 Antonína Gregora

1912
10.srpna požár u Josefa Hejduka - domkáře ve svratouchu
Požár u Antonína Gregora

1908
30.července sbor zasahoval u Antonína Sádovského - rolníka ve Svratouchu

1907
Požár u Antonína Navrátila ve Svratouchu

1906
Požár u Kynclu ve Svratouchu a ve mlýně u Josefa Černého

1905
Sbor byl účasten při požáru u Josefa Duchečka ve Svratouchu a při požáru v České Svratce (bližší informace neznámé)

1904
požár ve Svratce (bližší informace neznámé)

1902
8.června požár ve Svratce (bližší informace neznámé)

1900
25.června v noci vypukl požár ve statku Václava Myšky čp.91. Byl povolán také sbor ze Svratky a Křižánek

1899
V tomto roce se sbor zůčastnil při požárech u Josefa Jílka ve Svratce, u Macháčků v České, u Václava Myšky - rolníka ve Svratouchu. Sbor si při těchto statečných hájeních získal pochvalu obecenstva a obecního výboru

1897
Na velikonoční pondělí vypukl v Moravské Cikánce požár stavení Edvarda Gregora. Celý sbor se účastnil poprvé požáru.

>> Nahoru <<

Nevyužíváte Facebook? .. klikněte >> ZDE << pro přepnutí na původní systém komentářů.
( Článek vložil: Admin | Datum: 01. 01. 2007 | Rubrika: Zásahová jednotka | Přečteno 3323 x )

Kopírování a používání materálů a fotografií z těchto stránek povoleno pouze se souhlasem SDH Svratouch ...

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL
Tento web využívá redakční sytém phpRS